Waarvoor kan u terecht bij een logopediste?

 

leerstoornissen

schrijf- en leesstoornissen, rekenstoornissen

 

articulatiestoornissen

uitspraak /r/, lispelen, klanken verkeerd uitspreken,...

 

spraakstoornissen

Parkinson, dysartrie,...

 

taalstoornissen

vertraagde of gestoorde taalontwikkling

 

afasie

taalstoornis na trauma

 

stemstoornissen

stembandknobbeltjes, verkeerd stemgebruik,...

slikstoornissen

regelmatig verslikken, dysfagie

 

afwijkende mondgewoonten

duimen, open mond gedrag, lage tongpositie, interdentaliteit,...

Rozenstraat 8

2580 Putte

Logopedische praktijk

Mieke Van Genechten

 

www.logopedieputte.be

0498/66.33.23

mieke@logopedieputte.be

 

 

 

Logopedische Praktijk

Mieke Van Genechten