Logopedie Putte

Mieke Van Genechten

 

 

Waarvoor kan u terecht bij een logopediste?

 

Leerproblemen

Heeft je kind moeilijkheden met schrijven, lezen of rekenen? Gaat het op school moeilijker dan bij de rest van de klas ondanks de inspanningen die je kind doet?

 

Articulatiestoornissen

Worden klanken foutief uitgesproken? Komt de tong vaak tussen je tanden wanneer je spreekt? Lukt het niet om de /r/ te laten rollen?

 

Spraakstoornissen

Lijd je aan een vorm van spraakstoornis waardoor het spreken niet meer vloeiend gaat? Is je spreken gestoord door de ziekte van Parkinson?

 

Taalstoornissen

Merk je dat je kind nog steeds korte zinnen maakt? Nog niet zo'n uitgebreide woordenschat heeft? Is de taalontwikkeling vertraagd of gestoord?

 

Stemstoornissen

Vaak een hese stem? Last van stembandknobbeltjes? Gebruik je je stem op een verkeerde manier?

 

Afasie

Kom je moeilijker op je woorden na het doormaken van een trauma (vb. hersenbloeding)? Kan je niet meer volgen bij een uitleg die gegeven wordt?

 

Slikstoornissen

Verslik je jezelf regelmatig? Heb je graag advies over het maaltijdgebeuren dat moeilijker verloopt?

 

Afwijkende mondgewoonten

Duimt je kind? Zit hij of zij vaak met de mond open? Komt de tong tussen de tanden bij het spreken?

Logopedische praktijk

Mieke Van Genechten

0498/66.33.23

mieke@logopedieputte.be

 

Rozenstraat 8

2580 Putte